SZKOŁA RODZENIA "PRZY INFLANCKIEJ" w Warszawie jest spadkobierczynią Szkoły rodzenia Ewy Szwarc, działa na tych samych zasadach i z tą samą, wykwalifikowaną kadrą.

Spotkania prowadzą położne, pielęgniarki, psycholog i mgr rehabilitacji.

Kursy prowadzone są całorocznie. Aktualnie jest to 10 zajęć, 2x 45min., w godzinach 19:00 - 21:00.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w szpitalu przy ul. Inflanckiej 6.

Nasza szkoła rodzenia współpracuje ze szpitalem gin-poł "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej-"Zakurzonej" w ramach, finansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa, bezpłatnego programu edukacji przedporodowej.


W bezpłatnych kursach udział wziąć mogą kobiety:
  • płacące podatki w Warszawie
  • zameldowane na stałe lub czasowo w Warszawie
  • podopieczne domów matki i dziecka finansowanych przez miasto